Close
INFOLINKA: Po - Pi 8.00-17.00 hod 0948 255 331

E-MAIL: obchod@destilatorvody.sk

Obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  • Nákup v internetovom obchode Destilátor vody môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
  • Predávajúci: Ján Remiš - Semper Decor, Hlavná 11/60 Krakovany
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Destilátor vody.
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Destilátor vody.
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese obchod@destilatorvody.sk ).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Následne po overení objednaného tovaru a rezervácie
   tovaru na sklade našimi pracovníkmi odošle predávajúci potvrdenie rezervácie tovaru. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo alebo email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
  • Objednávka pre právnické osoby musí
   obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov
   • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
   • v hotovosti
   • platobnou kartou
   • prevodom na účet (pri objednávke do ČR)
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Destilátor vody.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 4. DODACIE PODMIENKY
  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobný odber).
  • Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom obchode.
  • Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 5 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na Vašej pošte na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.
  • V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom príp. telefonicky a oznámia Vám termín
   odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.
  • Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške:
   • 4,90 € s DPH pri zásielke za 1ks kuriérskou službou do SR
   • 291 CZK s DPH pri zásielke za 1 ks balíkovou službou do ČR
   • 339 CZK s DPH pri zásielke za 1 ks dobierkou do ČR
  • Tovar po potvrdení objednávky Vám bude dodaný do max. 5 pracovných dní.
 5. VRÁTENIE TOVARU
  • Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 6. REKLAMÁCIE
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, a pod.
  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
  • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
  • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
 8. VŠETKY CENY SÚ UVEDENÉ S DPH ( 20%)
Certifikáty


NOVINKA